Oberon sklad a pokladnica

Ohodnotenie:
Katalog.č.:
Oberon sklad a pokladnica
Cena s DPH:
60 €
Cena bez DPH:
50 €
Porovnaj produkt

Oberon sklad a pokladnica

Modul Pokladnica OBERON umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Aby sa z počítača stala registračná pokladnica, musí byť vybavený fiškálnym modulom, tlačiarňou pokladničných dokladov, prípadne ďalšími prídavnými zariadeniami (displej, peňažná zásuvka atď).
Počítač s pripojeným fiškalnym modulom sa nestane výlučne registračnou pokladnicou, je na ňom možné prevádzkovať aj iný softvér.

Skladová evidencia:
Modul obsahujúci všetky základné knihy potrebné k vedeniu evidencie skladu (skladového hospodárstva) od malých živnostníkov po stredne veľké firmy.

- Počet skladov je neobmedzený. Jednotlivé sklady sú navzájom nezávislé alebo môžu byť medzi nimi vytvorené väzby.
- Jednotlivý tovar možno vyskladniť troma spôsobmi a to zaradením do výdajky, prevodky, faktúry alebo predať cez Pokladnicu OBERON.
- Výdajky (príjemky) možno v prípade potreby opravovať. V zozname výdajok (príjemiek) možno sledovať ich vysporiadanosť.
- V sklade možno evidovať vystavené a prijaté objednávky a to s cenami alebo bez cien. Z vystavenej/prijatej objednávky možno vytvoriť príjemku/výdajku.
- Automatická tvorba objednávok podľa evidovaných prijatých objednávok a aktuálneho stavu zásob.
- Podpora internetových obchodov.
- Program obsahuje kalkuláciu jedál a receptúry. S použitím programu Pokladnica OBERON je možné prevádzkovať reštauráciu, bar a pod.
- Podpora komisionálneho predaja.
- Možnosť evidovania skladových položiek pod výrobným alebo sériovým číslom.
- Prepracovaný systém inventúry, tlač manka, prebytku a podobne.
- Predajné ceny je možné počítať z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny.
- Pri výdaji zo skladu možno použiť širokú škálu pripojiteľných fiškálnych zariadení, ktoré program podporuje.
- Pre rýchle hľadanie položiek v sklade je možné použiť snímač čiarového kódu. K jednej skladovej karte je možné evidovať viac čiarových kódov, prípadne k viacerým skladovým kartám je možné evidovať rovnaký čiarový kód.
- Členenie dokladov obsahuje definovateľné položky, ktoré sprehľadňujú prácu.
- Veľké množstvo tlačových výstupov z jednotlivých kníh, možno upravovať pomocou programu Editor tlačových výstupov.
- Možnosť importovať a exportovať údaje pomocou XML komunikácie.

Pokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch predaja:
- Maloobchodná pokladnica
- Veľkoobchodná pokladnica
- Reštauračná pokladnica

Pokladnica môže pracovať vo viacerých režimoch zobrazenia:
- Štandardný
- Dotykový displej - štandardný
- Dotykový displej - Fast food

Základné možnosti:
- predaj je možné vykonávať pomocou čítačky čiarových kódov, výberom so zoznamu alebo
- jednoduchým zadaním kódu položky z klávesnice, prípadne pri dotykovom štandardnom režime
- zobrazenia je možné zadať položku pomocou klávesnice na obrazovke,
- vydávanie tovaru z jedného prípadne viacerých skladov, zaúčtovanie výdajky,
- vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky + doplatok v hotovosti),
- pripojenie ľubovolného počtu pokladníc v sieťovej prevádzke, kde je pre skúšobné účely možnosť použiť aj virtuálny fiškálny modul,
- práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov,
- pokročilú prácu s otvorenými účtami, ako presun medzi účtami, ich zlúčenie, opravu a zľavy,
- prácu s pokladničnými dokladmi, dennými a mesačnými uzávierkami a hotovosťou na pokladnici,
- podpora pracovných smien,
- práca v režime on-line, off-line, prípadne vzdialenú pokladnicu bez pripojenia na databázu,
- prepojenia na program Hotelová recepcia a prácu s otvorenými hotelovými účtami.
- spoluprácu so zariadeniami PDA pri predaji,
- prácu s cudzími menami, ceninami pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad),
- predaja tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou
- vernostný systém

Inštalácia:
Pre skúšobné účely a v prípade ďalšej reštauračnej pokladnice je možné s programom Pokladnica OBERON pracovať aj keď na počítači nie je inštalovaný fiškálny modul. V tomto prípade je možnosť použitia virtuálneho fiškálneho modulu.
Pre vyskúšanie prípadne zavedenie do prevádzky je možné použiť pripravenú databázu reštaurácie aj s predpripravenými obrázkami pre režim zobrazenia Dotykový displej - Fast food. aaaaaaaaaaa

Fotogaléria k produktu Oberon sklad a pokladnica

Navrch stránky