Winshop Basic

Ohodnotenie:
Katalog.č.:
Winshop Basic
Cena s DPH:
360 €
Cena bez DPH:
300 €
Dodacia lehota:
skladom 1+
Porovnaj produkt

Winshop Basic

WinShop Basic je obchodní a pokladničný software pre malé obchodné organizácie. Patrí do rodiny obchodných systémov spoločnosti WinShop software a jeho typickými užívateľmi sú samostatné maloobchodné prevádzky s jednou pokladňou a jedným počítačom v zázemí. Štandardným pokladničným terminálom je registračná pokladnica alebo počítačová pokladnica s pripojenými pokladničnými perifériami.

Systém je možné objednať aj v anglickej a nemeckej verzii. Ako programovací nástroj je pri vývoji používaný MS Visual FoxPro 9.0. Dáta sú uložené v natívnej databáze. Spoločnost WinShop software s.r.o. garantuje súlad s legislatívou ČR a SR a zároveň zabezpečuje aplikáciu nových poznatkov v oblasti obchodných procesov do aktualizácií systému WinShop Basic. Systém je možné jednoducho upgradovať na vyžšej verzie WinShop Std.

K základným výhodám systému patria:

- trvalý prehľad o stave a pohyboch zásob
- pokladničný predaj s podporou dotykového ovládania
- podpora zákazníckych a vernostných kariet
- fakturácia
- kompletná podpora práca s čiarovým kódom
- pružný systém inventarizácie zásob
- automatická tlač etikiet s cenou
- generátor a tlač vlastných čiarových kódov
- štatistické výstupy v XLS alebo v tlačových zostavách

Určené pre:

- samostatné predajne tabaku
- obchody so zmiešaného tovaru
- malé obchody s textilom a obuvou
- malé predajne potravín a drogérie
- vinotéky
- obchody s darčekovým tovarom
- obchody s hračkami a papierníctva

Základným modulom systému je maloobchodná pokladňa. Tento modul je možné ovládať klávesnicou alebo pomocou dotykovej obrazovky. Modul obchodnej pokladne spracováva maloobchodný predaj tovaru a služieb. Každý predaj je zakončený vyskladnením tovaru a tlačou daňového dokladu. Predaj na obchodnej pokladne je možné spojiť s evidovaným zákazníkom a využiť tak systému individuálnych zákazníckych zliav. Obchodná pokladňa podporuje rôzne typy platieb – hotovosť v EUR a platbu kartou s možnosťou napojenia na platobný terminál. Tovar je možné vyhľadávať na pokladne pomocou interného kódu, pomocou čiarového kódu alebo časti názvu.

Modul sklad je prehľadným nástrojom pre sledovanie skladových zásob, pohybov tovaru a inventarizácií. Pomocou jednotlivých úloh modulu sklad je možné triediť tovar do skupín, riadiť cenotvorbu, tlačiť jednotlivé doklady príjmov a predaja, generovať interné čiarové kódy pre ľahkú identifikáciu tovaru alebo získať prehľadné tlačové zostavy tovarov alebo podklady pre inventarizáciu.

Modul fakturácie umožňuje tvorbu úplných daňových dokladov a dodacích listov. Obvyklým využitím tohoto modulu je veľkoobchodná činnosť užívateľa systému WinShop Basic alebo potreba vystavenia potrebného dokladu pri maloobchodnom predaji registrovanému plátcovi DPH.

Modul štatistiky v systéme WinShop Basic umožňuje získavať prehľadné tlačové alebo XLS výstupy o predaji, fakturácií alebo príjmu tovaru za zvolené obdobie s možnosťou mnoho triediacích podmienok. Štatistické výstupy umožňujú obsluhe optimalizovať skladové zásoby, plánovať objednávky tovaru dodávateľom, vyhodnocovať úspešnosť predaja vo zvolenom období alebo sledovať obchodnú úspešnosť jednotlivých predavačov..

Modul číselníky eviduje partnerov spoločnosti a užívateľov systému. Číselníky sú delené na odberateľov a dodávateľov. Každý evidovaný partner okrem základných administratívnych údajov poskytuje zoznam všetkých svojích dokladov / účteniek, faktúr alebo príjemiek / vo forme prehľadných tlačových výstupov. Číselník užívateľov umožňuje prideľovania práv pracovníkom spoločnosti a sledovanie ich aktivity.

Fotogaléria k produktu Winshop Basic

Navrch stránky