USB port IFA-U type

Ohodnotenie:
Katalog.č.:
IFA-U type
Výrobca
BIXOLON
Záruka
24 mesiacov
Cena s DPH:
21,15 €
Cena bez DPH:
17,63 €
Dodacia lehota:
skladom 1+
Porovnaj produkt

USB port IFA-U type

SRP-270, SRP-350, SRP-370/372

Printing, in particular, benefits greatly from USB connectivity. And, in many cases. The increased data transfer rates of USB mean the time required to transfer data to the printer is greatly reduced.
The data transfer rate is so fast it is made to be completely irrelevant.

Features
● Significantly increases communication speed
● Easily installs with no port conflicts.
● Reduce printer maintenance cost
● Increase quality and Consistent cabling
Tlač je obzvlášť výhodná z pripojenia USB. A v mnohých prípadoch. Zvýšená rýchlosť prenosu údajov USB znamená, že čas potrebný na prenos údajov do tlačiarne je značne znížený.
Rýchlosť prenosu dát je taká rýchla, že je úplne irelevantná.
 

Vlastnosti:

● Výrazne zvyšuje rýchlosť komunikácie
● Ľahko sa inštaluje bez konfliktov portov.
● Znížte náklady na údržbu tlačiarne
● Zvýšiť kvalitu a konzistentnú kabeláž

USB port IFA-U type

Záruka24 mesiacov
Navrch stránky