MRP sklad

Ohodnotenie:
Katalog.č.:
MRP sklad
Cena s DPH:
59 €
Cena bez DPH:
49,17 €
Porovnaj produkt

MRP sklad

Program je určený pre firmy a súkromných podnikateľov, ktorí potrebujú dosiahnuť poriadok a kontrolu v skladovej evidencii.

Implicitne je v module nastavená Metóda priemerovania cien pre vedenie skladu, tiež je možné nastaviť metódu FIFO, podrobnejší postup v sekcii Otázky a odpovede, v otázke 366.

V sklade si môžete nadefinovať viac podskladov hlavného skladu. Na jednotlivých skladoch môžete evidovať skladové karty (aj zložené, aj zreťazené) a skladové pohyby realizované na skladových kartách. Predajné ceny na karte je možné zadať priamo, alebo budú vypočítané zo skladovej ceny a zadanej marže.

Na skladovej karte môžete predajné ceny definovať aj v zahraničnej mene. Program pre jednotlivé karty prepočítava jednotkové ceny, sleduje rezervácie a výrobné čísla. Okrem základných výstupných zostáv tu nájdete aj výstupné zostavy ako napr.: Intrastat hlásenie, Hlásenie o alkohole, cenníky, sledovanie zisku, pohybov, zásob (nadnormatívnych aj podnormatívnych), inventúry a ďalšie. Umožňuje tlačiť samolepiace štítky s čiarovým kódom.

Multiverzia programu umožňuje jednoduchým spôsobom uchovať údaje starého roku a zároveň urobiť ročný prevod a účtovať nový rok s nastavením počiatočných stavov.

Sklad spolupracuje s bezdrôtovým PDA systémom Camarero (www.camarero.sk), ktorý slúži na obsluhu zákazníkov na prevádzke - systém vytvára rozpracované pohyby v sklade.

Program zároveň komunikuje s riešením Mobilný skladník a PDA terminálmi dodávanými spoločnosťou Bartech Slovakia (www.bartech.sk).

Modul Sklad je možné rozšíriť o podporu fiškálnych tlačiarní a pokladní za poplatok 16,81€. ON LINE komunikuje s fiškálnymi tlačiarňami (ktoré spĺňajú požiadavky zákona 289/2008)
Navrch stránky