Od dnes 27.5. platia ďalšie uvoľňovacie opatrenia!

Od dnes 27.5. platia ďalšie uvoľňovacie opatrenia!

Pridané: 27.5.2020Dnešným dňom od skorej rannej hodiny platia nové opatrenia, ktoré upravujú opatrenia zo 4. fázy. Ktoré to sú, nájdete v tomto článku.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 v znení neskorších opatrení nasledovne:

 

V bode „B“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,“

a nahrádza sa vetou:

„- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,“

 

V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- medzi stolmi musia byť dodržané odstupy minimálne dva metre,“

 

V bode „B – Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné“ sa vypúšťa nasledovná veta:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod.,“

a nahrádza sa vetou:

„- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať,“

 

Výnimky podľa bodu „C“ sa dopĺňajú o:

„17. turistické informačné kancelárie,

18. prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení,

19. ambulantný predaj,

20. prevádzky taxislužieb,

21. prevádzky autoškôl.“

 

 

Termín účinnosti: od 27. mája 2020 od 6:00.

 

Predchádzajúce opatrenia nájdete na našej stránke: COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

Navrch stránky