Odporúčanie ÚVZ SR ako na pracovisku chrániť seba i ostatných

Odporúčanie ÚVZ SR ako na pracovisku chrániť seba i ostatných

Pridané: 27.5.2020Prvoradé je dodržiavanie hygieny zo strany zamestnancov aj klientov - umývanie rúk, používanie dezinfekcie a nosenie ochranných rúšok. Všetci zamestnanci musia dbať na svoju ochranu, ako aj na ochranu ostatných, zodpovedne pristupovať k hrozbe šírenia nákazy a chrániť svoje zdravie individuálne, rovnako ako pri vychádzaní z domovov, pri cestovaní, nakupovaní a podobne, to znamená aj používaním vlastných rúšok.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk, pravidelnú dezinfekciu podlahy a dotykových plôch - stolov, kľučiek, klávesníc a pod. Na nevyhnutnú mieru by sa malo zredukovať spoločné používanie nástrojov, napríklad písacích potrieb a v prípade nutnosti platieb uprednostniť platbu kartou.

Ochranné rúška je v zmysle ochranného pracovného prostriedku zamestnávateľ povinný zabezpečiť len tam, kde je zvýšené riziko expozície biologickým faktorom a kde si to vyžadujú osobitné predpisy, napríklad v nemocniciach, v laboratóriách a podobne. Prostredie kancelárií medzi takéto pracoviská nepatrí.

Zamestnávateľ by mal v maximálne možnej miere a v rámci svojich možností, ako aj možností prevádzky, vytvoriť zamestnancom podmienky na ochranu pred šírením koronavírusu - zväčšením rozostupov, dodržiavaním dostatočnej vzdialenosti medzi zamestnancami (minimálne 2 metre), znižovaním počtu osôb na pracovisku, umožniť podľa možnosti prijímať klientov v oddelených (samostatných) priestoroch, aby sa zredukovala frekvencia a počet kontaktov na najnižšiu možnú mieru, napríklad jeden zamestnanec a jeden klient.

Pretože každá organizácia má iné podmienky vykonávania práce, je predovšetkým na zamestnávateľovi (a tiež na dohode so zástupcom zamestnancov), ktoré z opatrení uvedie do praxe tak, aby bola umožnená činnosť prevádzky a zároveň sa znížilo riziko šírenia infekcie. Opatrenia je možné aj kombinovať, napríklad striedať zamestnancov pracujúcich v kancelárii a zamestnancov pracujúcich v režime homeoffice tak, aby bolo možné zväčšiť vzdialenosti medzi zamestnancami, resp. zredukovať počet zamestnancov v kancelárii a podobne.

Miro Gáfrik

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky

Navrch stránky