Čo sa uvoľní v spojenej 2. a 3. fáze? Platné od 6.5.2020

Čo sa uvoľní v spojenej 2. a 3. fáze? Platné od 6.5.2020

Pridané: 5.5.2020 (Aktualizované: 7.5.2020)Predstavitelia štátu sa od uvolnenia prvotnej fázy opatrenia rozhodli 2. a 3. fázu zlúčiť do jednej fázy, ktorá vstúpi do platnosti v stredu 06.05.2020. Kedy prejdeme do poslednej 4. fázy bude závisieť od našej zodpovednosti a prírastku novonakazených ľudí. Ktoré to sú, nájdete v tomto článku.

Pre prevádzkovateľov všetkých otvorených obchodov a služieb stále platí, že vo svojich prevádzkach sú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení.

 

- krátkodobé ubytovanie krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní) s WC a kúpeľňou, s donáškou jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, avšak bez spoločného stravovania a iných služieb, po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná,
- kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a solária, (podľa podmienok),
- vonkajšie turistické atrakcie,
- taxi služby (s fóliou oddelený priestor za vodičom a klimatizáciou iba v prednej časti vozidla),
- svadby podľa podmienok,
- bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok – sedenie v každej druhej lavici a dodržanie odstupov 2 m; sväté prijímanie len do rúk, nie do úst; pravidelné vetranie;
odporúčanie – zaviesť aspoň v nedeľu 1 samostatnú omšu vyhradenú pre seniorov,
- skúšanie odevov bude možné, predtým je nutná dezinfekcia rúk, následne skúšané odevy musia zostať 24 hodín nepoužité.

Detailnejšie vymedzenie prevádzok a služieb budú spresnené v najbližších dňoch po zverejnení oficiálneho opatrenia.

----

Aktualizované: 7.5.2020

Platnosť nariadenia od: od 06.05.2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

 

Čo sa uvoľní v spojenej 2. a 3. fáze?

Na základe opatrenia môžu byť otvorené všetky prevádzky a služby z 1. fázy a pribúdajú k nim tieto ďalšie prevádzky, služby a hromadné podujatia:

- verejné stravovanie – vonkajšie terasy, 

- kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a soláriá, 

- rehabilitačné služby (suché procedúry),

- múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,

- vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a iné),

- taxi služby,  

- bohoslužby,   

- svadby,

- obchody a služby v malých nákupných centrách s počtom maloobchodných prevádzok menším ako 35.

 

 

Verejné stravovanie

- konzumácia jedál a nápojov je povolená len na vonkajších terasách, v prípade ubytovacieho zariadenia aj priamo na izbe hosťa,

- zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na konzumáciu zložiť rúško,

- stoly na terasách musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre (od okraja stola po okraj),     

- pri 1 stole max. 2 hostia; rodičia s deťmi môžu sedieť pri 1 stole,

- verejnosť nemá vstup do prevádzky povolený; jedinou výnimkou je návšteva toaliet,  

- otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6.00-20.00 hod.,   

- stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,   

- obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,   

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  

- aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené,

- dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu.

 

 

Starostlivosť o ľudské telo

Prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže).

- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka musia používať ochranný štít tváre (neplatí pre zamestnancov solárií),        

- medzi jednotlivými zákazníkmi upratať a dezinfikovať pracovné miesto (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),  

- použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,          

- zákazník si môže zložiť rúško na nevyhnutný čas pri úkonoch, ktoré to vyžadujú (ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady).

 

 

Ubytovacie zariadenia

- krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní),  

- izby iba so samostatnou kúpeľňou a WC,   

- po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná,  

- možnosť donášky jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, avšak bez spoločného stravovania vo vnútorných priestoroch,

- nie je povolená prevádzka wellness a fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít.

 

 

Taxislužby (prepravujúce osoby)

- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté nos a ústa (rúško, šál, šatka),

- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách a mať prekryté nos a ústa,

- maximálne 2 prepravované osoby,       

- oddeliť vhodne priestor vodiča od priestoru pre pasažiera tak, aby sa zabránilo voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

- po každom zákazníkovi absolvovať prestávku min. 15 minút,       

- dezinfikovať priestory po každom zákazníkovi prostriedkom účinným proti vírusom,         

- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

 

 

Autoškoly (a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku)

- vyučovať dištančnou formou vzdelávania, 

- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekrytý nos a ústa (rúško, šál, šatka),   

- praktickú časť výcviku vedenia a údržby vozidla môže súčasne vykonávať len 1 účastník kurzu a 1 inštruktor,   

- po každom jednom praktickom výcviku dezinfikovať interiér vozidla alebo trenažér (najmä volant a rýchlostná páka),  

- použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,        

- medzi jednotlivými jazdami pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút.

 

 

Knižnice

- pracovníci musia používať pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice, 

- po vrátení knihy sa odporúča odložiť ju a manipulovať ňou najskôr až o 24 hodín.

 

Bohoslužby a svadobné obrady

Pri dodržaní hygienických podmienok je dovolené:

- vykonávať bohoslužby,

- prvé sväté prijímanie,

- sviatosť birmovania,

- cirkevný svadobný obrad,

- civilný svadobný obrad.

Viac o podmienkach bohoslužieb a svadobných obradoch

 

Prevádzky a obchody otvorené v nedeľu

prevádzky z 1. fázy,

- zoologické a botanické záhrady,   

- vonkajšie turistické atrakcie,   

- múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

 

Naďalej zostávajú zatvorené:

- prírodné a umelé kúpaliská,      

- telovýchovno-športové zariadenia,    

- zariadenia starostlivosti o ľudské telo (mokré procedúry, tetovacie salóny a iné),  

- zariadenia pre deti a mládež (vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov),    

- wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach,    

- prevádzky zábavného a voľnočasového charakteru (kasína, kiná a iné),    

- rekondičné pobyty,  

- obchody v obchodných centrách, v ktorých je združených viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok (až na aktuálne platné výnimky).

 

Ktoré obchody v nákupných centrách majú výnimku?

 • predajne potravín, nápojov a ambulantný predaj bez možnosti konzumácie na mieste,
 • drogérie, lekárne a predajne/výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, smú však jedlo len baliť zákazníkom so sebou,
 • poštové, bankové, poisťovacie a leasingové služby, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • kľúčové služby a opravy obuvi.

 

Doplňujúce informácie

- V platnosti zostávajú nákupné časy pre osoby nad 65 rokov od 9.00 – 11.00 hod. Toto však platí už iba pre predajne potravín a drogérie.

- Poskytovanie sociálnych služieb zostáva pozastavené rovnako ako počas 1.fázy.

- Skúšanie odevov je možné po predchádzajúcej dezinfekcii rúk. Opätovné skúšanie toho istého odevu v predajni je možné najskôr po 24 hodinách.

 

 

Hygienické opatrenia

Aké hygienické opatrenia platia počas 2. a 3. fázy?

- vstup a pobyt do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný pre konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

- dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,

- minimálne 2 m odstupy medzi osobami v prevádzke,

- vstup max. 1 zákazník na 25 m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti,

- viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,

- vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď., na dezinfekciu použiť prostriedky účinné proti vírusom,

- každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,

- každú nedeľu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň) – okrem prevádzok, ktoré môžu byť otvorené v nedeľu

Prečítajte si plné znenie Opatrenia (PDF, 127 kB) alebo Opatrenie (PDF, 108 kB), ktoré upravuje vykonávanie bohoslužieb či svadobných obradov.

 

 

Miro Gáfrik

Navrch stránky