Hygienické opatrenia platné počas 1. fázy

Hygienické opatrenia platné počas 1. fázy

Pridané: 29.4.2020Na stránke korona.gov.sk pribudol podrobnejší popis hygienických opatrení počas prvotnej fázy.

Prevádzky obchody a služby

 • vstup do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorazových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
 • vstup  1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď.,  
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
 • každú nedelu až do odvolania mať zavreté vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň),

 

Vonkajšie športoviská

 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,  
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,  
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,  
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,  
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,  
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška,  
 • 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.

 

Vonkajšie trhoviská

 • jednosmerný pohyb zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov,
 • zabezpečený a regulovaný samostatný vstup a samostatný výstup,  
 • stánky vzdialené 2m od seba,  
 • reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje  len cez výdajné okienko,  
 • konzumácia je povolená až mimo priestoru trhoviska.

 


Navrch stránky